Hurra! Dzisiaj została ogłoszona wiadomość, że materiał filmowy pt. „Odbicie ‚Prawdzica'”, w którym wykorzystano nasz wywiad z por. Ryszardem Sikorskim ps. „Artur” z Oddziału Partyzanckiego Armii Krajowej „Szkoleniowy”, należącego do Myślenickiego Obwodu Armii Krajowej „Murawa”, jak również w którym występowali nasi rekonstruktorzy, znalazł się wśród 8. najlepszych prac w całej […]

Film „Odbicie ‚Prawdzica'” w finale XX konkursu „Historia bliska”


Dzisiaj przypada Dzień Spadochroniarza. W Myślenickim Obwodzie Armii Krajowej „Murawa” cichociemnym był rtm. Krzysztof Grodzicki, ps. Jabłoń II, oficer szkoleniowy. Na marginesie: Właśnie dostaliśmy wiadomość, że angielskojęzyczna wersja filmu IPN „Niezwyciężeni” została zablokowana na portalu YouTube… Wrzucamy więc kilka stop-klatek z tego filmu ze scenami lądowania cichociemnych w okupowanej Polsce […]

Na Dzień Spadochroniarza – cichociemny Jabłoń IITak wyglądały pamiętne uroczystości na Suchej Polanie w dniu 3 września 1944 r. w wybranych kadrach filmu Tadeusza Franiszyna, ps. Jagoda (m.in. odprawa oddziałów partyzanckich Myślenickiego Obwodu Armii Krajowej „Murawa”, Kościesza przed znakiem bojowym „Śmiałego”, poświęcenie sztandaru „Murawy” przez ks. Robaka, przekazanie sztandaru „Murawy” przez Kościeszę pocztowi sztandarowemu, drzewce sztandaru […]

Uroczystość Myślenickiego Obwodu AK „Murawa” na Suchej Polanie 3 września ...


Na dzisiejszych uroczystościach, po raz pierwszy od pamiętnych wydarzeń na Suchej Polanie w dniu 3 września 1944 r., pojawił się znak bojowy – proporzec, który dla nas zawsze będzie sztandarem – Myślenickiego Obwodu Armii Krajowej „Murawa”. Replikę 1:1 wypożyczyliśmy z Muzeum Niepodległości w Myślenicach (oryginał znajduje się na stałej wystawie […]

Tegoroczna Sucha Polana w deszczu i mgle…


Uroczystości 73. rocznicy bitwy Armii Krajowej pod Kotoniem odbędą się w Zawadce, 24 września 2017 r. Początek o godz. 14:00. Program w załączonym zaproszeniu.

73. rocznica bitwy AK pod KotoniemRównież w związku ze zbliżającymi się obchodami 73. rocznicy zwycięskiej bitwy Myślenickiego Obwodu Armii Krajowej „Murawa”, które mają odbyć się 16 września 2017 r. na Suchej Polanie, skierowaliśmy do Gminy Raciechowice – inicjatora budowy ścieżek „Śladami żołnierzy Armii Krajowej” krótką prośbę o zmianę treści tablicy na Suchej Polanie. Owa tablica […]

Stację Astronomiczną na Lubomirze spalili Niemcy, a nie Armia Krajowa