74. rocznica bitwy pod Kotoniem


Wójt Gminy Tokarnia
Szkoła Podstawowa w Krzczonowie
OSP Zawadka
Koło Gospodyń Wiejskich w Zawadce
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Tokarni
Zapraszają na uroczystość uczczenia 74 rocznicy walk partyzanckich w masywie Kotonia na Zawadce

Uroczystość połączona z mszą św., przy pomniku poległych partyzantów i mieszkańców Zawadki odbędzie się 30 września o godz. 14.00.
Program:
1. Podniesienie flagi na maszt i odegranie hymnu państwowego.
2. Msza św.
3. Złożenie wieńców przez wójta gminy i przewodniczącego rady gminy, organizacje kombatanckie.
4. Przemówienie zaproszonych gości.
5. Występ młodzieży szkolnej i orkiestry.