79. rocznica przekształcenia ZWZ w Armię Krajową


Jak co roku, w rocznicę przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową, bierzemy dział w zimowych ćwiczeniach terenowych w masywie Łysiny w Beskidzie Myślenickim. I jak co roku, z niejakim uczuciem rezygnacji i bezsilności, obserwujemy, iż nasz internetowy apel o zmianę błędnych treści – sugerujących jakoby Armia Krajowa spaliła 15 IX 1944 r. obserwatorium astronomiczne na Lubomirze, podczas gdy ów haniebny czyn popełnili Niemcy – pozostaje bez jakiejkolwiek reakcji ze strony czy to gospodarza terenu, czy inicjatorów powstania bardzo przez nas chwalonej ścieżki śladami Armii Krajowej w masywie Łysiny i na Grodzisku. Domyślamy się, że problem leży po prostu w kwestiach finansowych, gdyż środki na ten cel rozliczane były przez władze gminy Raciechowice, a – jak wiadomo – gmina ta boryka się z ogromnymi problemami (groziła jej nawet likwidacja). Podczas krótkiej przerwy przy ognisku na Suchej Polanie padła propozycja zainicjowania specjalnej akcji internetowej, w postaci zwykłej zrzutki, na poczet kosztów wykonania nowych tablic. Chodzi konkretnie o trzy tablice: w Porębie przy pomniku, na Suchej Polanie i na wierzchołku Grodziska. Podejmujemy zatem niezwłoczne kroki – w postaci pism do odpowiedzialnych za zaistniałą sytuację instytucji oraz do stosownych władz – umożliwiające przeprowadzenie tego typu akcji. Zwróciliśmy się również do naszych ekspertów o opracowanie nowych treści owych tablic (wraz ze stosowną literaturą przedmiotu), z zachowaniem dotychczasowych elementów graficznych (chociaż z kilkoma zmianami: m.in. partyzant Armii Krajowej w zdobycznym niemieckim hełmie będzie miał, zamiast biało-czerwonej opaski, polski orzełek wojskowy wz. 1919, zgodnie z archiwalnymi zdjęciach oddziału partyzanckiego AK “Pościg”).

A poniżej krótka historia błędnych tablic: