Armia Krajowa w Małopolsce. Wokół źródeł i miejsc pamięci


W związku z obchodami rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego oraz przypadającą w tym roku 82. rocznicą powstania Służby Zwycięstwu Polski, Muzeum Armii Krajowej w Krakowie przygotowuje konferencję naukową pt. „Armia Krajowa w Małopolsce. Wokół źródeł i miejsc pamięci”. Celem konferencji jest interdyscyplinarne przedstawienie źródeł historycznych do dziejów Armii Krajowej w Małopolsce, tj. zaprezentowanie dostępnych dla badaczy zasobów archiwalnych oraz inicjatyw, których założeniem jest popularyzacja historii Armii Krajowej w regionie. Pragniemy stworzyć platformę wymiany informacji na temat zasobów archiwalnych Małopolski dotyczących dziejów Armii Krajowej i podziemia zbrojnego, która stanie się pomocą dla badaczy historii AK.

W konferencji wezmą udział przedstawiciele różnych instytucji z terenu Małopolski, którzy zaprezentują posiadane w swoich zbiorach archiwalia związane z Armia Krajową. Scharakteryzujemy wybrane zasoby będące w posiadaniu Archiwum Archidiecezjalnego w Krakowie, Archiwum Narodowego w Krakowie, Instytucie Pamięci Narodowej i Bibliotece Jagiellońskiej.

Dołożymy wszelkich starań, aby materiały przedstawiane na konferencji ukazały się drukiem. Pragniemy, aby konferencja stała się przyczynkiem do dyskusji nad problemami związanymi z opracowaniem źródeł do historii Armii Krajowej.

HARMONOGRAM

dluga_kreska

20 IX 2021

Dr Marek Lasota

Dyrektor Muzeum Armii Krajowej

Wykład otwarcia

10:00


Ks. prof. dr hab. Jacek Urban

Dyrektor Archiwum Archidiecezji Krakowskiej

„Pamięć o Armii Krajowej w spuściźnie gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza w Archiwum Kapitulnym na Wawelu”.10:30


dr Dawid Golik

IPN

„Czy warto jeszcze pisać o podhalańskiej AK? Kilka refleksji o stanie badań i źródła do dziejów inspektoratu AK w Nowym Sączu”.11:00


dr Tomasz Dudek

Biblioteka Jagiellońska i CDCN

„Źródła do historii AK w Bibliotece Jagiellońskie i w Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego.”11:30


mgr Tadeusz Królczyk

Wójt Gminy Ochotnica

„Krajobraz jako źródło historyczne na przykładzie inicjatyw w Gminie Ochotnica Dolna”.12:00


panel dyskusyjny

12:30


mgr Rafał Dyrcz

Naczelnik IPN

„Zbiory archiwalne Instytutu Pamięci Narodowej jako skarbnica wiedzy o strukturze i działaniach Armii Krajowej”.13:00


mgr Iwona Fischer

Kierownik Oddziału IV Archiwum Narodowego w Krakowie

„Źródła do historii Armii Krajowej w zbiorach Archiwum Narodowego w Krakowie”.13:30


mgr Jolanta Drużyńska

Redaktor Polskie Radio Kraków

„Zasoby archiwalne Radia Kraków dotyczące działalności Armii Krajowej”.14:30


panel dyskusyjny

15:00


Kustosz Anna Radecka

Muzeum Armii Krajowej w Krakowie

„Muzeum Czynu Zbrojnego w Nowej Hucie i jego Archiwum”.15:30


Kustosz Izabela Cisek

Muzeum Armii Krajowej w Krakowie

„Walczyła, służyła, dawała świadectwo. Aleksandra Mianowska”.16:00


mgr Michał Czech

Muzeum Armii Krajowej w Krakowie

„Wybrane zbiory archiwaliów Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie”.16:30


Kustosz Mateusz Gawlik

Muzeum Armii Krajowej w Krakowie

„Armia Krajowa w depozytach Muzeum Armii Krajowej”17:00


panel dyskusyjny

17:30


dr hab. Olgierd Grott

profesor UJ, Kierownik Działu Historycznego Muzeum Armii Krajowej w Krakowie

Posumowanie i zakończenie konferencji.