Pogrzeb “Wiewiórki”


Uczestniczyliśmy w dniu dzisiejszym w nabożeństwie żałobnym i odprowadzeniu na miejsce wiecznego spoczynku na Starym Cmentarzu w Myślenicach śp. Ireny Puskarczyk ps. Wiewiórka. Wiewiórka w wieku 16 lat należała do Tajnego Związku Harcerstwa Polskiego “Sępy”, istniejącego w myślenickim liceum, którego działalność koncentrowała się na wysyłaniu tzw. listów upominających do aktywistów komunistycznych, jak również uczestnictwie w zakazanych świętach kościelnych. W grudniu 1949 r. wszyscy członkowie organizacji zostali aresztowani przez PUBP w Myślenicach, osadzeni w więzieniu przy ul. Montelupich w Krakowie i poddani śledztwu. Śledztwo miało wykazać, że TZHP “Sępy” był organizacją bandycką, złodziejską, a jej celem było obalenie ustroju państwa ludowego. Dopiero Sąd Wojewódzki w Krakowie w 1992 r. stwierdził nieważność wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego, a działalność skazanych potraktował jako działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.