Stopień oficerski dla Halniaka–Odweta na dobrej drodze


Tydzień przed zbliżającą się 74. rocznicą śmierci plut. Józefa Fijałkowskiego, ps. „Halniak”, „Odwet”, absolwenta myślenickiego gimnazjum, pierwszego dowódcy dywersyjnej drużyny organizowanej w ramach Kedywu w tzw. terenówce północno-zachodniej części Myślenickiego Obwodu Armii Krajowej „Murawa”, a następnie dowódcy jednego z pierwszych oddziałów partyzanckich Obwodu o nazwie „Halniak” (powstał po aresztowaniach podczas tzw. „drugiej czarnej niedzieli” w Myślenicach), jesteśmy coraz bliżej nadania „Odwetowi” stopnia oficerskiego. Otrzymaliśmy właśnie pismo od Pana płk. rez. Mirosława Demediuka, Naczelnika Wydziału Odznaczeń i Mianowań Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Korespondencję prezentujemy poniżej i nadmieniamy, że wysłaliśmy już dzisiaj stosowne pismo z pozytywną opinią do WKU Oświęcim.