Sucha Polana


Może już czas uzupełnić tablicę na Suchej Polanie o konkretne daty wydarzeń, a kapliczkowy ryngraf ppor. Rymszy z “Potoka” przywrócić tam, gdzie jego miejsce, czyli obok obserwatorium astronomicznego na Lubomirze? Może da się także nieco uszczegółowić krótkie dwa zdania z przystanku dydaktycznego nr 8 “Obserwatorium Astronomiczne na Lubomirze wczoraj i dziś” i dopisać “wskutek jakich działań wojennych zniszczono stację” 15 września 1944 r.?