historyczne rekonstrukcje


W dokumencie, opublikowanym na stronach Konferencji Episkopatu Polski, zatytułowanym „Chrześcijański kształt patriotyzmu” w części II. Wychowanie do patriotyzmu, punkt 14, znajduje się odniesienie do „historycznych rekonstrukcji”. Przywołujemy go tutaj in extenso: „14. Historyczne rekonstrukcje. Pisząc o narodowej pamięci i wspierającej ją polityce historycznej, chcemy również wspomnieć coraz bardziej popularny, nie […]

Konferencja Episkopatu Polski o historycznych rekonstrukcjach z perspektywy nauczania Kościoła ...