plut. Góral z Lisowczyków


Nagrobek plut./ogn.pchor./por.rez. Górala z „Lisowczyków” i kpr. Twardego ze „Śmiałego” (poległych w zwycięskiej bitwie 12 września 1944 r.) na cmentarzu Armii Czerwonej na Jałowcowej Górze w Dobczycach. Zostali tutaj pochowani na polecenie komunistycznych władz po uprzedniej ekshumacji z cmentarzyka AK pod Grodziskiem. Wszystko wskazuje na to, że nagrobek jest umiejscowiony […]

Nagrobek „Górala”