uroczystość na Suchej Polanie 3 września 1944


Tak wyglądały pamiętne uroczystości na Suchej Polanie w dniu 3 września 1944 r. w wybranych kadrach filmu Tadeusza Franiszyna, ps. Jagoda (m.in. odprawa oddziałów partyzanckich Myślenickiego Obwodu Armii Krajowej „Murawa”, Kościesza przed znakiem bojowym „Śmiałego”, poświęcenie sztandaru „Murawy” przez ks. Robaka, przekazanie sztandaru „Murawy” przez Kościeszę pocztowi sztandarowemu, drzewce sztandaru […]

Uroczystość Myślenickiego Obwodu AK „Murawa” na Suchej Polanie 3 września ...