Tegoroczna Sucha Polana w deszczu i mgle…


Na dzisiejszych uroczystościach, po raz pierwszy od pamiętnych wydarzeń na Suchej Polanie w dniu 3 września 1944 r., pojawił się znak bojowy – proporzec, który dla nas zawsze będzie sztandarem – Myślenickiego Obwodu Armii Krajowej “Murawa”. Replikę 1:1 wypożyczyliśmy z Muzeum Niepodległości w Myślenicach (oryginał znajduje się na stałej wystawie w Muzeum AK w Krakowie). Oto stop-klatka z oryginalnego filmu Tadeusza Franiszyna, ps. Jagoda, nakręconego owego wrześniowego dnia 1944 r., na której właśnie widać nasz sztandar w chwilę po poświęceniu i przekazaniu pocztowi sztandarowemu:

Poniżej znajduje się odnośnik do pliku PDF z Apelem Poległych przygotowanym i odczytanym na Suchej Polanie przez naszą GRH. Przy okazji, dziękujemy harcerzom z myślenickiego Hufca ZHP oraz Strzelcom Rzeczypospolitej za znakomite i pełne zaangażowania odpowiadanie 🙂