Filmy
Dotknij historii. 80. rocznica wybuchu II wojny światowej w Wadowicach. GRH AK „Murawa” przeprowadziła razem z kolegami z innych Grup krótkie warsztaty edukacyjne nt. uzbrojenia Wojska Polskiego w okresie II RP i kampanii 1939 r. oraz Armii Krajowej podczas Akcji „Burza” 1944 r. Na wybranych przykładach zaprezentowaliśmy umundurowanie oraz uzbrojenie. […]

Dotknij historii