Uczniowie niezłomni – pamiętamy!


Tuż przed Bożym Narodzeniem 1949 r. aresztowano faktycznych lub jedynie domniemanych członków trzech tajnych organizacji młodzieżowych. Wszystkie działały w naszym myślenickim Liceum. Część z zatrzymanych – przede wszystkim nieletnich i najmniej winnych – zwolniono po miesiącu i zmuszono do złożenia tzw. samokrytyki na naszej szkolnej auli. To smutne wydarzenie szczegółowo zaplanowali funkcjonariusze myślenickiego Urzędu Bezpieczeństwa (przede wszystkim szef myślenickiego UB Józef Chłopicki) oraz aktywiści komunistyczni: I sekretarz PZPR Edward Turko i dyrektor LO Józef Łukacz. Po tej upokarzającej “pokazówce” uczniowie zostali zwolnieni z aresztu. Nie uniknęli jednak procesu przed Sądem dla Nieletnich w Krakowie, a także przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Krakowie. Ich starsi koledzy zostali oskarżeni o “usiłowanie zmiany przemocą ustroju Państwa Polskiego” i skazani na kary więzienia od roku do nawet trzech lat. W jednym przypadku uczeń został po odbyciu kary więzienia wcielony do karnych batalionów wojskowych. Reprodukcje więziennych fotografii naszych uczniów pochodzą z książki pt. Bohaterowie wyklęci na ziemi myślenickiej 1945-1956, autorstwa Ziemowita Kalinowskiego, ss. 216-240; tam też można znaleźć szczegółowy opis tych wydarzeń.

Ich antykomunistyczna działalność polegała jedynie na wysyłaniu tzw. listów upominających do aktywnych członków działających w Związku Młodzieży Polskiej i komunistycznych działaczy Związku Harcerstwa Polskiego. Akcję tę przeprowadzono pod kryptonimem Upominek. Listy krytykujące prowadzoną działalność wysyłano też do czasopisma “Świat Młodych”, zarzucając redakcji nieprawidłowości w publikacjach dotyczących likwidacji tradycyjnego harcerstwa oraz jego podporządkowanie ideologii socjalistycznej i ZMP, jak również propagowanie wychowania młodzieży w duchu antyreligijnym. Rozrzucano w Myślenicach ulotki, które informowały o Katyniu, inwazji Armii Czerwonej na Polskę 17 września 1939 r., sfałszowanych wyborach, mordowaniu polskich patriotów przez Stalina i Bieruta. Oprócz tego członkowie organizacji uczestniczyli w zakazanych uroczystościach kościelnych: 3 maja, 11 listopada oraz dnia św. Jerzego (patrona harcerzy). Dopiero w 1992 r. Sąd Wojewódzki w Krakowie stwierdził nieważność wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego, a domniemane wykroczenia skazanych potraktował jako działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.

Odpis listu upominającego do redakcji Świata Młodych

Odpis listu upominającego do redakcji Świata Młodych

1 marca przypada Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Tego dnia w 1951 r., w podziemiach więzienia Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie, od strzału w tył głowy zginął skazany na pięciokrotną karę śmierci i 30 lat więzienia Łukasz Ciepliński ps. Pług, ostatni dowódca IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, największej niepodległościowej struktury poakowskiej. Poniżej przedstawiamy fragment inscenizacji grup rekonstrukcyjnych, dotyczącej partyzantki antykomunistycznej.

ucz-wykleci

001

002