Uroczystość na Grodzisku – 19 maja 2018 r. – Krzyż Partyzancki upamiętniający wydarzenia z 1946 r.


Na wierzchołku Grodziska miała miejsce skromna uroczytość poświęcenia Krzyża Partyzanckiego upamiętniającego wydarzenia z 1946 r. W obławie prosowieckich jednostek Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w maju 1946 r., w rejonie Lipnika i góry Kamiennik, poległo dwóch żołnierzy poakowskich Narodowych Sił Zbrojnych z oddziału „Żandarmeria” pod dowództwem kpt. Jana Dubaniowskiego, ps. „Salwa” (który w Armii Krajowej, w stopniu porucznika, nosił pseudonim „Szarotka” i pełnił funkcję oficera taktycznego w sztabie mjr. „Oriona” zgrupowania partyzanckiego 6. DP AK na obszarze Myślenickiego Obwodu Armii Krajowej „Murawa”): Franciszek Kozik, ps. „Kryśka” i Jan Magdziarz, ps. „Promień”. Za zgodą opata szczyrzyckiego o. Dominik Jurkowski odprawił ponad miesiąc później na Grodzisku nabożeństwo pogrzebowe; tu też zostali Oni pochowani. W uroczystości 19 maja 2018 r. wzięli udział m.in.: rekonstruktorzy z GRH „Żandarmeria” z Sądecczyzny pod dowództwem Kamila Olesińskiego, krewni żołnierzy NSZ – m.in. sierż. Włodzimierza Morajki, ps. „Błysk”, przedstawiciele szczyrzyckiej Szkoły, do której uczęszczał „Błysk”, Fundacji „Osądź Mnie Boże…” im. ks. Władysława Gurgacza TJ z prezesem Jerzym Basiagą, szef „Narodowej Cracovii” Krystian Łapczyński, wójt Raciechowic Marek Gabzdyl, wójt Wiśniowej Wiesław Stalmach, przewodnik po dobczyckim zamku i skansenie Piotr Przęczek (odznaczony medalem „Za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej”), polową Mszę Św. odprawił o. Kazimierz Głaz CSsR. Poniżej relacja filmowa:

Na marginesie: Na wierzchołku Grodziska nadal stoi tablica tzw. ścieżki „Śladami żołnierzy Armii Krajowej” ze sprofanowanymi biogramami i zdjęciami żołnierzy II wojny światowej oraz podziemia antykomunistycznego (w tym żołnierzy AK) zasłużonych dla raciechowickiej ziemi. Zamazano jedynie tym samym kolorem „spreju” napisy, które można zobaczyć w poniższym wpisie sprzed ośmiu miesięcy:

http://grh-ak-murawa.almalo.edu.pl/akt-wandalizmu-na-tablicy-poswieconej-zolnierzom-ak-na-grodzisku/