2. Rajd śladami Armii Krajowej w masywie Kotonia


Niedziela 26 września 2021 – start godzina 9.00 – Dwór Targowskich w Tokarni.

Rajd zaczyna się o godz. 9:00 pod Dworem Targowskich i wiedzie czarnym szlakiem w kierunku Jaworzyn. Następnie poprzez Krzyże AK, upamiętniające poległych żołnierzyny w jednej z ostatnich bitew II wojny światowej, Rajd AK dociera pod pomnik wojenny w Zawadce.

1. Dwór Targowskich.
2. Kaplica na Jaworzynach.
3. Krzyż AK upamiętniający śmierć żołnierzy OP „Odwet” i „Wicher”.
4. Krzyż AK upamiętniający śmierć ppor. J. Korzeniowskiego „Wagi”.
5. Kotoń (857 m n.p.m.).
6. Krzyż AK upamiętniający śmierć żołnierzy OP „Żelbet”.
7. Pomnik wojenny w Zawadce.
8. 14.00 – Msza Święta w 77-rocznicę pacyfikacji Zawadki.

Rajd kończy się ok. godz. 13:00 pod pomnikiem w Zawadce. Dla uczestników rajdu przewidziane są mapy, odznaki oraz ciepły posiłek.
Podczas Rajdu AK można poznać ciekawą historię jednej z ostatnich bitew II wojny światowej, jaka rozegrała się 29 listopada 1944 r. w masywie Kotonia.
Serdecznie zapraszamy do udziału.