74. rocznica zwycięskiej bitwy Myślenickiego Obwodu Armii Krajowej “Murawa”


12 września 2018 r. mija 74. rocznica zwycięskiej bitwy Myślenickiego Obwodu Armii Krajowej “Murawa”. W kolejną rocznicę ponawiamy apel o sprostowanie błędów w tzw. wolnej encyklopedii Wikipedia, znajdujących się pod hasłem „Obwód Murawa Armii Krajowej” i dotyczących owej bitwy. W Wiki określona jest ona mianem „bitwa przy moście w Glichowie (12 września 1944)”. Jak wiadomo bitwa ta miała trzy fazy w różnych, oddalonych od siebie miejscach, z których ostatnia i wyraźnie podkreślmy, że zwycięska dla Armii Krajowej (co zresztą jest zazwyczaj pomijane milczeniem w większości dotychczasowych publikacji, a nawet na tablicy szlaku historycznego w Porębie), odbyła się przy moście glichowskim (w treści Wikipedii mylona jest ona i błędnie datowana na 10 września 1944).