Akt wandalizmu na tablicy poświęconej żołnierzom AK na Grodzisku


W związku ze zbliżającą się 73. rocznicą zwycięskiej bitwy Armii Krajowej GRH AK “Murawa” postanowiła w dniu 10 września 2017 r. złożyć hołd poległym żołnierzom AK, których tymczasowo pochowano na stokach Grodziska, opodal kwater Oddziału Partyzanckiego AK “Śmiały”, następnie ekshumowano i przeniesiono na cmentarze. Zawitaliśmy również na samo Grodzisko. Załączamy dziesięć zdjęć przedstawiających akt wandalizmu, który miał miejsce na Grodzisku. Na tablicy tzw. szlaku ‘Śladami żołnierzy AK’ namalowano sprajem koloru jaskrawopomarańczowego trzy wyrazy (cyt.): MIKA MORDERCA BANDYTA. Ten sam kolor spraju został użyty do wykonania strzałki na kamieniach opodal tablicy na Grodzisku, co może sugerować, że owego haniebnego aktu dokonali crossowcy, którzy nielegalnie jeżdżą po Grodzisku i w ten sposób znaczą sobie kierunek jazdy. Owego dnia minęło nas w samym masywie Grodziska pięć hałaśliwych maszyn bez oznakowań.

Zwróciliśmy się z pytaniem do Gminy Raciechowice, która jest inicjatorem powstania ścieżek ‘Śladami żołnierzy AK’ w rejonie Suchej Polany i Grodziska: Czy Gmina Raciechowica dysponuje środkami na wymianę tablicy? Suponujemy również pewne zmiany treści tablicy poświęconej przecież żołnierzom AK. Ani Stanisław Pietruszka, ani tym bardziej Adam Brzechwa-Ajdukiewicz nie byli żołnierzami AK (nie umniejszając w żaden sposób Ich niezwykle cennych zasług wojennych). Natomiast informacja o Józefie Mice powinna pozostać, gdyż faktycznie jako 17-latek był niewątpliwym członkiem struktur AK. Ponadto jeden z absolwentów naszego Liceum i oficerów myślenickiego obwodu AK “Murawa” o pseudonimie ‘Podkowa’ nazywał się Juliusz Oczko, a nie – jak błędnie na tablicy – Julian.