Dokumenty


Niemcy zamordowały miliony ludzi, zniszczyły podstawy ich bytu i splądrowały ich kulturę. Wykupiły się z tego stosunkowo tanim kosztem. Dlatego Roth i Rübner orędują za tym, aby – jako akt sprawiedliwości społecznej – podwoić wypłaconą dotychczas sumę. Byłby to przyczynek do wyrównania europejskiej dysproporcji w poziomie dobrobytu, której źródłem jest […]

Wyparte, odroczone, odrzucone. Niemiecki dług reparacyjny wobec Polski i Europy

Archiwum Akt Nowych zamieściło w internecie katalog dokumentów dot. strat i zbrodni wojennych popełnionych w Polsce w latach 1939-45 – poinformował dziś Mariusz Olczak z AAN podczas posiedzenia zespołu ds. reparacji. W sumie digitalizacji zostało poddanych ponad 60 tys. dokumentów. W poniższej galerii znajdują się skany przykładowych fiszek dotyczących m.in. […]

Katalog egzekucji i strat wojennych 1939-1945 według meldunków Delegatury Rządu ...


W tzw. wolnej encyklopedii Wikipedia, pod hasłem “Obwód Murawa Armii Krajowej”, znajdują się niepełne (np. brak danych o jednostkach myślenickiego Obwodu Armii Krajowej z rejonu Myślenic, Zawady czy Lubnia i Pcimia), bazujące na kilku wybranych źródłach – wyszczególnionych w przypisach, choć poniżej wymieniono literaturę, z której niestety autorzy o pseudonimach […]

Prostujemy błędy w Wikipedii o Myślenickim Obwodzie Armii Krajowej “Murawa”
Tydzień przed zbliżającą się 74. rocznicą śmierci plut. Józefa Fijałkowskiego, ps. “Halniak”, “Odwet”, absolwenta myślenickiego gimnazjum, pierwszego dowódcy dywersyjnej drużyny organizowanej w ramach Kedywu w tzw. terenówce północno-zachodniej części Myślenickiego Obwodu Armii Krajowej “Murawa”, a następnie dowódcy jednego z pierwszych oddziałów partyzanckich Obwodu o nazwie “Halniak” (powstał po aresztowaniach podczas […]

Stopień oficerski dla Halniaka–Odweta na dobrej drodze


19 marca 1909 r. w Toruniu urodziła się Elżbieta Zawacka, ps. Zo, kurierka i emisariuszka KG ZWZ-AK, jedyna kobieta wśród cichociemnych. 3 maja 2006 r. na wniosek warszawskich środowisk kombatanckich Prezydent RP Lech Kaczyński awansował ją do stopnia generała brygady. Tutaj biogram – https://www.1944.pl/powstancze-biogramy/elzbieta-zawacka,51470.html

Generał “Zo”