Czy artykuł w “Gazecie Myślenickiej” to polityczna prowokacja?


W “Gazecie Myślenickiej” z 9 listopada 2017 r., nr 39/1049, na stronie 10, ukazał się artykuł będący bardzo rzetelną relacją z II Myślenickich Spotkań z Historią. Przypomnijmy, iż tematyka tegorocznych spotkań była związana z działalnością Myślenickiego Obwodu Armii Krajowej “Murawa” w 1944 r. Tymczasem ani w tytule artykułu, który brzmi “Żołnierze, świadkowie, rekonstruktorzy i lekcja historii”, ani w pierwszym akapicie nie dowiadujemy się ani słowem, że rzecz w ogóle dotyczy Armii Krajowej. Pojawia się natomiast dwukrotnie – w tzw. zapowiedzi oraz właśnie w pierwszym akapicie – sformułowanie, że chodzi tutaj o “żołnierzy niezłomnych”, które to sformułowanie funkcjonuje w literaturze historycznej jako alternatywa dla określenia “żołnierze wyklęci”. Bez wątpienia wychodzi tutaj na jaw albo brak podstawowej wiedzy historycznej (wszak Armia Krajowa została rozwiązana w styczniu 1945 r.), albo celowe działanie mające wprowadzić pojęciowy zamęt, które już zostało w sieci określone jako “prowokacja polityczna”. W rzeczonym artykule dopiero w tytule wykładu dr. Piotra Sadowskiego pojawia się po raz pierwszy, że w ogóle chodzi tutaj o Armię Krajową. Tym bardziej jest to niezrozumiałe, iż nawet w projekcie graficznym tytułu zostało trochę miejsca na wpisanie, że spotkanie poświęcone było żołnierzom Armii Krajowej (patrz grafika poniżej). Wyrażamy swoje głębokie ubolewanie nad zaistniałym faktem i prosimy o zachowanie na przyszłość jeszcze większej rzetelności w przedstawianiu historycznych faktów. Poakowskiemu podziemiu antykomunistycznemu postaramy się poświęcić jedne z następnych Myślenickich Spotkań z Historią.