Grupa Rekonstrukcji Historycznej AK Murawa…


Grupa Rekonstrukcji Historycznej AK “Murawa” jest stowarzyszeniem w trakcie czynności założycielskich, którego celem jest prowadzenie badań, zachowanie i odtwarzanie faktów historycznych, dotyczących Myślenickiego Obwodu Armii Krajowej o kryptonimie “Murawa”. Powstała jako oddolna inicjatywa uczniów I LO w Myślenicach, którego absolwentami byli m.in. oficerowie “Murawy”: por. Juliusz Oczko ps. “Podkowa” czy ppor. Kazimierz Sobolewski ps. “Vis”. Młodzi badacze zwrócili się o pomoc merytoryczną do znanych historyków związanych z tą tematyką: dra Dariusza Dyląga oraz dra Piotra Sadowskiego. Także życzeniem jednego z ostatnich żyjących uczestników zwycięskiej bitwy wrześniowej AK w Beskidzie Myślenickim – por. Zbigniewa Łodzińskiego ps. “Niedźwiedź” – było utworzenie tego typu stowarzyszenia po Jego śmierci. Nawiązano również współpracę z Muzeum Regionalnym “Dom Grecki” w Myślenicach oraz Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. Części niemieckiego lub sowieckiego umundurowania znajdujące się na stronie GRH przedstawiają jedynie umundurowanie żołnierzy oddziałów partyzanckich Myślenickiego Obwodu Armii Krajowej “Murawa” zdobyte podczas akcji zbrojnych i nie odzwierciedlają poglądów członków, ani nie mają charakteru propagującego jakiekolwiek treści rasistowskie, nazistowskie, komunistyczne oraz jakiekolwiek związane z III Rzeszą Niemiecką, Związkiem Sowieckim oraz innymi państwami o charakterze totalitarnym, a są jedynie sposobem popularyzowania historii.

Do pobrania ulotka reklamowa GRH AK “Murawa” (proszę kliknąć na grafice):