Niemieccy zbrodniarze z kompanii karnej SS Matingena osaczeni przez patrol por. Lisowskiego w szałasie na Wierzbanowskiej Górze


Kompania karna SS Matingena (niem. SS-Kampfgruppe Jagdkommando Matingen) została sformowana z wytypowanych przez Sąd SS i Policji w Krakowie 250. przestępców (w większości byli to esesmani z 3. Dywizji Pancernej SS „Totenkopf” oraz 4. Dywizji Grenadierów Pancernych SS „Polizei”, uzupełnieni przez różnej narodowości volksdeutschów oraz byłych pracowników placówek SS i policji z terenu Generalnego Gubernatorstwa już skazanych na wyroki więzienia). Ostatecznie z ok. 180 skazańców utworzono rzeczone Jagdkommando i podporządkowano II batalionowi 23. pułku policji SS. Od sierpnia 1944 r., po zakwaterowaniu w Tymbarku, podwładni Matingena brali udział w walkach z polskim podziemiem w Beskidach. Najprawdopodobniej uczestniczyli 17-18 września 1944 r. w zbrodniczej pacyfikacji Lipnika, Wiśniowej i Smykani po niemieckiej klęsce w bitwie z Myślenickim Obwodem Armii Krajowej „Murawa” z 12 września 1944 r. Odpowiadali również m.in. za pacyfikacje 20 sierpnia 1944 r. Porąbki i Skrzydlnej oraz najprawdopodobniej 1 listopada 1944 r. Gruszowca. Mieli też brać udział w tłumieniu powstania na Słowacji. Od listopada 1944 r. do stycznia 1945 r. w Krościenku nad Dunajcem. 23 grudnia 1944 r., grupa ok. 200 Niemców, dowodzonych bezpośrednio przez Matingena dokonała pacyfikacji Ochotnicy Dolnej. Dowódca jednostki, SS-Untersturmführer der Waffen-SS Albrecht C. Matingen (numer SS: 338 969), mieszkał po wojnie w Niemczech Zachodnich. Nigdy nie został osądzony i nie poniósł (podobnie jak jego żołnierze) odpowiedzialności za zbrodnie popełnione w okupowanej Polsce.

Główna literatura: D. Dyląg, Zgrupowanie oddziałów partyzanckich myślenickiego Obwodu Armii Krajowej „Murawa”, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2012, nr 36, s. 46; D. Golik, Nie tylko Dirlewanger. Matingen i SS-Jagdkommando skazańców, „Dziennik Polski” z 14 X 2011; tenże, SS-Kampfgruppe Matingen, „Prace Pienińskie” 2011, nr 21, s. 93-112; tenże, Od Matuschki do Matingena – na marginesie historii SS-Kampfgruppe Matingen, „Prace Pienińskie” 2012, nr 22, s. 173-177; tenże, „Krakowski” pułk Schupo. Zarys historii SS-Polizei Regiment 23., [w:] Polska pod okupacją 1939-1945, t. 1, Warszawa 2019, s. 252.