Stopień oficerski dla Halniaka–Odweta


W związku ze zbliżającą się kolejną rocznicą śmierci zwracamy się z internetowym apelem o pośmiertne nadanie stopnia oficerskiego Józefowi Fijałkowskiemu ps. “Halniak”, “Odwet”, absolwentowi myślenickiego gimnazjum, pierwszemu dowódcy dywersyjnej drużyny organizowanej w ramach Kedywu w tzw. terenówce północno-zachodniej części Myślenickiego Obwodu Armii Krajowej “Murawa”, a następnie dowódcy jednego z pierwszych oddziałów partyzanckich Obwodu o nazwie “Halniak” (powstał po aresztowaniach podczas tzw. “drugiej czarnej niedzieli” w Myślenicach).