Sucha Polana


Może już czas uzupełnić tablicę na Suchej Polanie o konkretne daty wydarzeń, a kapliczkowy ryngraf ppor. Rymszy z „Potoka” przywrócić tam, gdzie jego miejsce, czyli obok obserwatorium astronomicznego na Lubomirze? Może da się także nieco uszczegółowić krótkie dwa zdania z przystanku dydaktycznego nr 8 „Obserwatorium Astronomiczne na Lubomirze wczoraj i dziś” i dopisać „wskutek jakich działań wojennych zniszczono stację” 15 września 1944 r.?