akcja na pociąg w Kasinie Wielkiej


75 lat temu, 22 stycznia 1943 r. komendant główny AK, gen. Stefan Rowecki, ps. Grot, wydał rozkaz o powołaniu Kierownictwa Dywersji, tzw. KeDywu. Dziełem KeDywu było m.in. odbicie w akcji pod Arsenałem Jana Bytnara, ps. Rudy i innych więźniów Pawiaka oraz zastrzelenie generała SS Franza Kutschery. Rozkaz Grota nr 84 był następstwem podjęcia jesienią 1942 r. decyzji o wzmożeniu walki […]

75. rocznica powstania KeDywu Armii Krajowej