Chart


Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ś†p plutonowego podchorążego RYSZARDA BITKI ps. „Chart” Żołnierza i Partyzanta Zgrupowania „Żelbet” 6. DP Armii Krajowej, b. St. Wykładowcę Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, wielkiego orędownika historii Armii Krajowej, społecznika i przyjaciela młodzieży. Członka założyciela pierwszego w Polsce Związku Żołnierzy AK, […]

Odszedł “Chart”