gen. bryg. Elżbieta Zawacka ps. Zo19 marca 1909 r. w Toruniu urodziła się Elżbieta Zawacka, ps. Zo, kurierka i emisariuszka KG ZWZ-AK, jedyna kobieta wśród cichociemnych. 3 maja 2006 r. na wniosek warszawskich środowisk kombatanckich Prezydent RP Lech Kaczyński awansował ją do stopnia generała brygady. Tutaj biogram – https://www.1944.pl/powstancze-biogramy/elzbieta-zawacka,51470.html

Generał “Zo”