por. Ryszard Sikorski ps. Artur


Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ś†p Kapitana RYSZARDA SIKORSKIEGO, ps. ARTUR żołnierza Myślenickiego Obwodu Armii Krajowej „Murawa”, ps. Artur, w oddziale partyzanckim „Szkoleniowy”; absolwenta tajnych kompletów organizowanych w Liceum i Gimnazjum w Myślenicach w czasie II wojny światowej; egzamin dojrzałości typu matematyczno-fizycznego złożył 29 lipca 1944 r. przed […]

Zmarł kpt. Ryszard Sikorski, ps. ArturGRH AK “Murawa” podpisała porozumienie z ostatnim żyjącym żołnierzem Myślenickiego Obwodu Armii Krajowej “Murawa”, por. Ryszardem Sikorskim, ps. “Artur”, z Oddziału Partyzanckiego “Szkoleniowy”, na mocy którego dziedzictwo tradycji Komendy Myślenickiego Obwodu Armii Krajowej “Murawa” przechodzi w ręce GRH AK “Murawa”. Uroczyste przekazanie dziedzictwa tradycji miało miejsce 3 listopada 2017 r. […]

Dziedzictwo tradycji Komendy Myślenickiego Obwodu Armii Krajowej “Murawa” dla GRH ...Serdecznie zapraszamy 3 listopada 2017 r. (w piątek) na II Myślenickie Spotkania z Historią, nad którymi łaskawy patronat zechciał m.in. objąć Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Pan Jan Józef Kasprzyk. Głównym organizatorem jest Grupa Rekonstrukcji Historycznej Armii Krajowej “Murawa” działająca przy naszym Liceum. Spotkania będą miały miejsce w […]

Zapraszamy na II Myślenickie Spotkania z Historią


Hurra! Dzisiaj została ogłoszona wiadomość, że materiał filmowy pt. “Odbicie ‘Prawdzica'”, w którym wykorzystano nasz wywiad z por. Ryszardem Sikorskim ps. “Artur” z Oddziału Partyzanckiego Armii Krajowej “Szkoleniowy”, należącego do Myślenickiego Obwodu Armii Krajowej “Murawa”, jak również w którym występowali nasi rekonstruktorzy, znalazł się wśród 8. najlepszych prac w całej […]

Film “Odbicie ‘Prawdzica'” w finale XX konkursu “Historia bliska”