Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych


Pan Minister Jan Józef Kasprzyk, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych objął Honorowym Patronatem V Jubileuszowe Myślenickie Spotkania z Historią, związane w tym roku tematycznie z Przysposobieniem Wojskowym Kobiet i Wojskową Służbą Kobiet Armii Krajowej w Myślenickim Obwodzie Armii Krajowej “Murawa”.

Honorowy Patronat Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych