Wiewiórka


Uczestniczyliśmy w dniu dzisiejszym w nabożeństwie żałobnym i odprowadzeniu na miejsce wiecznego spoczynku na Starym Cmentarzu w Myślenicach śp. Ireny Puskarczyk ps. Wiewiórka. Wiewiórka w wieku 16 lat należała do Tajnego Związku Harcerstwa Polskiego “Sępy”, istniejącego w myślenickim liceum, którego działalność koncentrowała się na wysyłaniu tzw. listów upominających do aktywistów […]

Pogrzeb “Wiewiórki”