Uroczystości przy obelisku na Węgierskiem


Podczas V fazy bitwy pod Łysiną, gdy tuż po walkach oddziału partyzanckiego AK „Potok” na Lubomirze oddziały niemieckie spaliły 15 września 1944 r. Obserwatorium Astronomiczne, oddziały tyłowe Niemców zamordowały sześciu mieszkańców Węglówki: Jakuba Draba (lat 48), Stefana Draba (lat 16), Józefa Drabika (lat 53), Michała Ślósarza (lat 36), Marcina Muchę (lat 54) i Stefana Jarosza (lat 48). Po wojnie w tym miejscu, na tzw. Węgierskiem (inna nazwa Jarosze), postawiono pamiątkowy obelisk, przy którym – 20 września 2020 r. – z inicjatywy społeczności Węglówki odbyła się Msza Św. i odczytano Apel Pamięci.

Widok spod obelisku na Węgierskiem na Weszkówkę. Fot. D. Dyląg